Regels en afspraken
 
Regels in de school
 • We gaan respectvol en aardig met elkaar om
 • Wij luisteren naar elkaar en spreken elkaar netjes aan.
 • Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
 • Wij denken eerst na voordat wij iets doen.
 • Wij doen niet iets bij een ander wat we zelf ook niet prettig vinden.
 • In school lopen en werken we rustig, zodat we anderen niet storen
 • Je spreekt volwassenen netjes aan (meester, juffrouw, meneer…)
 • We houden de school en de omgeving schoon.
 • Petten doen we in de klas af en leggen we op een kast of op de vensterbank. Na schooltijd mogen ze weer op.
 • In de klas wordt niet gesnoept, met uitzondering van traktaties.
 • Mobiele telefoons mag je niet meenemen naar school, tenzij op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van je ouders. In dat geval schakel je de mobiele telefoon bij het betreden van het schoolplein uit.
 
Regels voor op de speelplaats/ buiten spelen
 • Je bent vanaf 8.20 uur welkom op school.
 • De kinderen uit groep 1 gebruiken de kleuteringang bij hun lokaal. De kinderen uit groep 2, 3 en groep 4-5 gebruiken de achteringang en de groepen 6-7 en 7-8 gebruiken de hoofdingang.
 • Je wacht tot een juf of meester de deur open doet. Dat is een teken dat je naar binnen mag.
 • Is het tijdens de pauze slecht weer, dan blijf je in je eigen lokaal.
 • Alleen met toestemming van de leerkracht mag je van het schoolplein af of het schoolgebouw in.
 • Tijdens de pauze spelen de kinderen van groep 1 t/m 3 op de “kleine speelplaats”, de kinderen van groep 7 en 8 spelen op de “grote” speelplaats. De kinderen van groep 4 t/m 6 mogen zelf kiezen op welke speelplaats ze willen spelen.
 • Spelen doe je op de speelplaats.
 • Kom je op de fiets (alleen kinderen buiten de bebouwde kom) zet deze dan netjes in de fietsenstalling.
 • Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand