Regels in de school


 • We gaan respectvol en aardig met elkaar om
 • Wij luisteren naar elkaar en spreken elkaar netjes aan.
 • Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
 • Wij denken eerst na voordat wij iets doen.
 • Wij doen niet iets bij een ander wat we zelf ook niet prettig vinden.
 • In school lopen en werken we rustig, zodat we anderen niet storen
 • Je spreekt volwassenen netjes aan (meester, juffrouw, meneer…)
 • We houden de school en de omgeving schoon.
 • Petten doen we in de klas af en leggen we op een kast of op de vensterbank. Na schooltijd mogen ze weer op.
 • In de klas wordt niet gesnoept, met uitzondering van traktaties.
 • Mobiele telefoons mag je niet meenemen naar school, tenzij op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van je ouders. In dat geval schakel je de mobiele telefoon bij het betreden van het schoolplein uit.
 • In de hal werken en lopen we rustig.
 • We ruimen onze eigen spullen op.