Schooltijden en gymtijden


Schooltijden 2018-2019:

Op school hebben we gelijke schooltijden. Dit wil zeggen dat alle groepen op jaarbasis 940 uur naar school gaan. Iedereen heeft dezelfde schooltijden en dezelfde studie-, vrije- en vakantiedagen.
Wij hebben het continurooster ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school lunchen. Zorgt u voor een gezonde lunch voor uw kind?
Het continurooster kunnen we hanteren als we op uw hulp kunnen rekenen, alleen dan kunnen we het continurooster waarborgen. Daarom vragen we alle ouders om een helpende hand. U wordt ongeveer 5 keer per jaar ingedeeld om te ondersteunen bij het eten met de kleuters of om samen met een leerkracht te surveilleren.
Voor de start van het nieuwe schooljaar kunt u uw voorkeursdagen aangeven en daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bent u verhinderd dan vragen wij u om zelf te ruilen.
Wij rekenen op uw hulp.

Tien minuten voor aanvang van school gaat de eerste bel, leerlingen (met hun ouders) mogen vanaf dat moment naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Wij verzoeken de ouders dan ook het lokaal te verlaten, zodat we op tijd kunnen beginnen met ons onderwijs.
 
Mochten er ideeën zijn over een alternatief m.b.t. de organisatie van het continurooster dan staan wij hier zeker voor open. Voorwaarden hiervoor zijn dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd blijft, we conform de cao handelen en er voor ouders geen kosten aan verbonden zijn.
 

Maandag-dinsdag-donderdag

8.20 uur eerste bel. De kinderen mogen meteen naar binnen.

8.30 uur start school
10.20 uur fruit eten
10.30 uur pauze
12.30 uur eetpauze met hulp van 1 ouder bij groep 1 en 2
12.45 uur alle kinderen spelen buiten, surveillance met hulp van twee ouders

13.15 uur start middagprogramma

14.45 uur school uit

 

Woensdag en vrijdag:

8.20 uur eerste bel. De kinderen mogen meteen naar binnen

8.30 start school
10.20 uur fruit eten
10.30 uur pauze

12.30 uur school uit

 

 
Gymnastiek:


Natuurlijk bewegen is een lesmethodiek die leerkrachten ondersteunt om op een verantwoorde manier de jeugd beweeglessen aan te bieden. Door een zeer uitgebalanceerde opbouw van beweegvormen kan elke leerling zich binnen zijn eigen mogelijkheden verbeteren.
Groep 1 en groep 2 gaat 4 keer per week buiten (of in de speelzaal) “Natuurlijk Bewegen”.
Groep 3 t/m 7-8 gaat 3 á 4 keer per week “Natuurlijk Bewegen” (2 x 30 minuten en 1 keer 60 minuten of 4 keer 30 minuten, dit ligt aan de keuze van het programma).
Lekker naar buiten voor bewegingsonderwijs!
 
In de periode van 7 januari t/m 12 april gaan groep 3 t/m 7-8 op vrijdagmorgen in de gymzaal gymmen.
8.30 – 9.30 uur     groep 6-7
9.15 – 10.15 uur   groep 4-5
10.45 – 11.45 uur groep 3
11.30 – 12.30 uur groep 7-8

In deze zelfde periode gaan de beide groepen 1-2 ook in de grote gymzaal gymmen iedere  woensdag van 10.45 tot 12.30 
 
Gymkleding
Kinderen van de groep 1-2 hebben alleen gymschoenen nodig. Deze blijven op school. Zij zullen naast het half uur “Natuurlijk Bewegen” ook met regelmaat in de speelzaal spelen en bewegen.
De kinderen van groep 3 t/m 7-8 dienen een gymtas met sportkleding en sportschoenen mee te nemen op vrijdag in de periode van 7 januari t/m 12 april.

Gymkleding
Kinderen van de groep 1 en groep 2 hebben alleen gymschoenen nodig. Deze blijven op school. Zij zullen naast het half uur “Natuurlijk Bewegen” ook met regelmaat in de speelzaal spelen en bewegen.
De kinderen van groep 3 t/m 7-8 dienen een gymtas met sportkleding en sportschoenen mee te nemen op vrijdag in de periode van 7 januari t/m 12 april. In verband met de hygiëne worden de gymtassen na elke gymles weer mee naar huis genomen. Wij zullen hierop toezien, maar u kunt ons helpen door er ook naar te vragen.