Surveillance op de speelplaats
Vanaf 8.20 uur zijn alle leerlingen welkom op school en mogen de leerlingen (met hun ouders) meteen naar binnen. Tijdens de pauze om 10.30 uur en 12.45-13.15 uur wordt er gesurveilleerd.
 
Brengen / halen van kinderen:
In het kader van een duurzame veilige schoolomgeving hebben de Gemeente Someren, de politie, de directie en de verkeersouders van 't Rendal zich jaren geleden ingezet om veilige routes van en naar school te creëren. Op meerdere punten in het dorp zijn ín 2010 om die reden diverse aanpassingen gedaan. De meeste aandacht is komen te liggen op dát punt, waar een zeer groot deel van de Lieropse kinderen oversteekt nl. “de brigadiers oversteekplaats” op de kruising Heesvenstraat - Somerenseweg. Er is gekeken en geïnventariseerd om ook de knelpunten naar deze oversteekplaats toe, zo veilig mogelijk te krijgen. Er zijn hiervoor op diverse plekken bomen gekapt die het uitzicht belemmerden, voetpaden aangelegd om veilig naar de oversteekplaats te geraken en diverse bestrating is aangepast ter vergroting van de veiligheid. De inzet van brigadiers maken dit plaatje compleet.
Jaren later zijn met de reconstructie van de dorpskern de zebrapaden aangelegd. Al met al een mooie situatie om een groot deel van Lieropse kinderen deze veilige route aan te bieden. Het is dan ook sterk aan te bevelen dat ouders en grootouders wie hun kinderen naar school begeleiden al vanaf het eerste moment ook zelf al deze route kiezen,  zodat het voor uw kind in de latere jaren als iets vanzelfsprekends is.  Goed voorbeeld doet nou eenmaal goed volgen!
Vooral bij slechter weer komen meer ouders de kinderen brengen en ophalen met de auto. Om redenen van verkeersveiligheid willen wij iedereen verzoeken de kinderen uit en in te laten stappen in de Lijestraat (gymzaal) en de Felicitéstraat. In de Offermansstraat ter hoogte van gemeenschapshuis “De Vurherd” is ook enige parkeerruimte. Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig voor alle kinderen.
 
Verkeersouders
Op onze school is een groepje ouders actief op het gebied van verkeer. Hun activiteiten variëren van het signaleren en proberen op te lossen van knelpunten van en naar de schoolroute, tot het organiseren van het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en het aansturen en begeleiden van de verkeersbrigadiers. De verkeersouders worden ondersteund door de schooldirectie, VVN Someren, politie DAS en de gemeente. De verkeersouders zijn: Wendy Kievit.
De school is sinds 15 juni 2004 in het bezit van het BVL (Brabants Verkeers Veiligheidslabel).
 
Communicatie
Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van Schoolpoort om met ons te communiceren. Daarnaast vragen we u om uw e-mails aan alle leerkrachten te richten van uw kind. De leerkracht zal uw e-mail zo spoedig mogelijk op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur beantwoorden.
 
 
Telefoon
Telefonisch is onze school bereikbaar onder nummer 332419. Soms lopen omstandigheden binnen school zo bijeen dat even de telefoon oppakken niet mogelijk is. Probeert u het dan later nog eens.
 
Mobiele telefoon
Mobiele telefoons blijven thuis. Op verzoek van de ouders kan toestemming aan de directie gevraagd worden.
 
Tussendoortje en lunch
Het belang van gezonde voeding en bewegen is voor iedereen duidelijk.
Iedere morgen is er pauze voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen kunnen 10 minuten voorafgaande aan deze pauze meegebracht fruit of brood in de klas opeten en meegebracht drinken (sap, zuivelproduct of ranja) opdrinken.
Aan u vragen wij om uw kind een gezond (fruit of groente) tussendoortje mee te geven.
Ook mogen de kinderen wat te drinken meenemen (zuivel of niet koolzuurhoudend drank).
Wij zien graag een gezonde lunch.
Tips van de GGD hiervoor:
Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (bij voorkeur volkoren), krentenbol, rauwkost en/of fruit.
Geen koek, snoep of chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten.
Advies voor beleg: magere vleeswaren (zoals kipfilet, ham, rookvlees), kaas met sla, tomaat of
komkommer, sandwichspread of groentespread. Zoet beleg: jam, honing, vruchtenhagel, appelstroop
en gestampte muisjes zijn beter dan pindakaas, chocoladehagelslag of chocoladepasta. Geef geen snel bederfelijke vleeswaren zoals rosbief, fricandeau of filet americain mee.
Wist u dat in pakjes sap heel veel suiker zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn deze drankjes niet zo geschikt om mee te geven naar school. Wat dan wel?
Een (herbruikbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te geven. Zeker als je kind op school deze bij kan vullen bij een kraan of tappunt. Was het flesje wel elke dag af. Tip: Geef een leuk flesje, mooie drinkbeker of bidon mee. En maak het water hip met bijvoorbeeld een blaadje munt of een plakje sinaasappel, citroen of limoen erin.
Ook een thermosbeker thee (zonder suiker) is lekker. Let op dat het niet te heet is. En een beker melk is geschikt
We stimuleren de meegekregen lunch op te eten. Mocht een kind het echt niet (meer) lusten dan geven we dit weer mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind op school gegeten heeft.
Om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken willen wij u vragen geen extra plastic zakjes om fruit, brood e.d. te doen en drinken in een herbruikbare beker mee te geven. Mocht u uw kind een pakje drinken mee willen geven dan geven wij het lege pakje in de broodtrommel weer mee naar huis.
De school beschikt over een koelkast voor zuiveldrank.
 
Koffietijd
Maandelijks staat van 8.30 uur tot 9.00 uur in de hal de koffie klaar en is Jacqueline er om eventuele vragen die u heeft te beantwoorden, ideeën uit te wisselen etc.
Voel u welkom en kom op de koffie!
 
Verjaardagen
De verjaardag van ieder kind wordt in de eigen groep gevierd. Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 4 mogen dit feestje in de klas meevieren. Op school hebben we een aantal snoeppotten waaruit getrakteerd mag worden door de jarige. De verjaardag van de juffen wordt op de laatste schooldag samen gevierd. Willen de kinderen wat meebrengen, laat dat dan een kleinigheidje zijn zoals een tekening, een kleurplaat, een zelf gemaakt stukje enz. Ook wij houden de kinderen voor: het zijn de kleine dingen die het doen.
 
Gevonden voorwerpen
Veel ongemak en onnodig gezoek kan worden voorkomen als laarzen, gymkleding, gymschoenen, overblijftrommeltjes, tassen, bekers, jassen enz. voorzien zijn van de naam van uw kind.
Verloren spullen worden in de hal van de school gelegd waar ze weer te vinden zijn.
 
Parochie
Kinderviering groep 1-2a en 1-2b 7 oktober 2018 (onder voorbehoud)
Herdertjesmis 24 december 2018
Palmpaasstokken maken op vrijdagmiddag 12 april 2019 13.15 – 14.45 uur
Palmpasenviering 14 april 2019
Communieviering 26 mei 2019
Vormselviering 12 april 2019 om 19.00 uur.
 
Eerste H.Communie en H.Vormsel
Ieder jaar worden de kinderen uit de groepen 4 en 8 in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op de E.H. Communie en het H. Vormsel. Dit gebeurt vooral buiten schooltijd. De parochiële werkgroepen E.H. Communie en H. Vormsel sturen en regelen de gehele voorbereiding en de school stelt hen in de gelegenheid gebruik te maken van de ruimtes binnen school. Ter zijner tijd worden ouders in de gelegenheid gesteld hun medewerking te verlenen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.