Protocollen

Pestprotocol

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Hoesthygiene:

•Kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond moeten houden, in hun elleboog of in een papieren zakdoek hoesten of niezen.
•Aan kinderen wordt geleerd tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen.
•Kinderen worden gestimuleerd de handen te wassen na het hoesten of niezen.


Protocol waterpokken

Procedure hoofdluis
Op basis van het G.G.D.-protocol wordt binnen ’t Rendal aandacht aan hoofdluis besteed en gehandeld volgens de daarin genoemde aandachtsgebieden.
        1. In de week na elke schoolvakantie van minimaal 1 week wordt elke leerling gecontroleerd op hoofdluis                 door een van de hoofdluisouders.
            In de praktijk betekent dit dus: na de
 • zomervakantie
 • herfstvakantie
 • kerstvakantie
 • carnavalsvakantie
 • meivakantie.
        2. Kinderen worden gecontroleerd door één van de hoofdluisouders, die zich daarvoor beschikbaar hebben             gesteld.
            Dit gebeurt aan de hand van leerlingenlijsten, waarop afgekort een verklaring wordt geschreven
            ( L=luis; ON=oude neet; N= neet; v of x= niets).
 1. Bij constatering neemt Susan Robbe, als coördinerende hoofdluisouder, nog diezelfde dag telefonisch contact op met de betrokken ouders.
Bij tussentijdse (her-)controles kan het ook zijn dat één van de andere controlerende ouders contact opneemt.
Alle ouders van de leerlingen van de betreffende groep ontvangen een e-mail, zodat u weet dat er hoofdluis is geconstateerd.
 1. Het is zeer wenselijk dat kinderen, waarbij hoofdluis is geconstateerd, zo spoedig mogelijk behandeld worden om verdere verspreiding te voorkomen. Wij stellen ouders daarom in de gelegenheid om hun kind direct van school te komen ophalen om meteen met de behandeling te kunnen beginnen. Dit stellen wij zeer op prijs. Ouders worden telefonisch geïnformeerd over de mate van hoofdluis om, mede op basis van deze informatie, de keuze te kunnen maken of zij wel of niet direct met de behandeling willen/kunnen beginnen en dus hun kind meteen van school ophalen.
 2. Na 8 tot 14 dagen is er een hercontrole van alle kinderen van desbetreffende groepen waar hoofdluis geconstateerd was. Geconstateerd kan worden of de aanwezigheid van hoofdluis zich heeft verkleind of vergroot.
 3. Alle gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld en blijven alleen ter beschikking van daartoe aangewezen partijen( directie en hoofdluis-ouders).
 4. In situaties waarin deze procedure niet voorziet, neemt de directie een besluit evt. in overleg met externe partijen.
 5. Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis constateren geef dit door aan de leerkracht of aan Susan Robbe 06-4611225 / suusrobbe@gmail.com 
 
Met vragen over het bestrijden van hoofdluis kunt u terecht bij uw regionale GGD, de drogist of de apotheek.
GGD Brabant- Zuidoost, afdeling Jeugdgezondheidszorg, telefoon 088-0031-422 www.ggdbzo.nl . Of kijk ook eens op: www.rivm.nl/infectieziekten