Beste ouders,
 
Middels dit stappenplan willen wij U graag informeren over de wenperiode van uw kind. Na ontvangst en bevestiging van het inschrijfformulier gaat het zo:
 
 1. Ongeveer 1 maand voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht telefonisch of per e-mail contact met U op.
 2. Tijdens dit gesprek worden in overleg de wen-ochtenden vast gelegd. (kinderen die voor januari        4 jaar worden mogen 10 ochtenden komen en de kinderen die na januari 4 jaar worden komen 2 ochtenden wennen. Dit ivm het wel / niet in groep 1 beginnen)
 3. Daarna volgt er een kaart voor uw kind met de uitnodiging om te komen wennen en de vastgelegde data erop.
 4. Tijdens deze wenperiode wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. ( bij de oudste kinderen van een gezin komt de leerkracht dit doen tijdens een huisbezoek en bij de volgende kinderen vindt het gesprek op school plaats)
 5. De dag na de 4e verjaardag van uw kind wordt hij of zij definitief op school verwacht. 
   
   
  Hopelijk geeft dit enige duidelijkheid en bij vragen uwerzijds neem gerust contact met ons op.
   
  Met vriendelijke groeten, leerkrachten groep 1.