Inleiding
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal in de vier jaar vast welke ondersteuning de scholen kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de scholen hebben voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het ondersteuningsprofiel op. De medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school.
Lees meer informatie via de links hieronder:

20160729 Schoolondersteuningsprofiel Rendal16.pdf

Prodas - 8 niveaus van zorg

http://po.swv-peelland.nl/