De meest actuele kalender is opgenomen in Schoolpoort, hierin worden wijzigingen ed. bijgehouden. 

Deze printversie is gemaakt in augustus 2018 en is niet up-to-date gehouden gedurende het schooljaar.

Inloopavond                                                                        
Op 27 augustus is de inloopavond van 18.00 – 19.00 uur. Tijdens deze inloopavond bent u samen met uw kind van harte welkom op onze school om in de groep van uw kind een kijkje te nemen en kennis te maken met de leerkracht.
U ontvangt een week vooraf van de leerkracht alle groepsinformatie op papier. Mocht u nog vragen hebben staat de leerkracht deze avond voor u klaar.              
 
Overzicht ouderavonden:
 
Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m groep 7-8 In de week van 3 t/m 7 september 2018. Alle leerlingen zijn bij deze gesprekken van harte welkom. Voor de  leerlingen van groep 2  is het vrijwillig. Vanaf groep 3 vinden we het wenselijk.
Facultatieve voortgangsgesprekken groep 1 t/m groep  7-8 In de week van 19 november t/m 23 november 2018. Deze gesprekken zijn na schooltijd. Ook bij deze gesprekken mogen de leerlingen vanaf groep 2 aanwezig zijn.
Rapportgesprekken gr 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8 In de week van 25 februari t/m 1 maart 2019
Facultatieve ouderavond groep 1 t/m 6 en Pré-adviesgesprekken groep 7 26 juni 2019
 
U krijgt t.z.t. een mail om u in te schrijven voor de ouderavonden (via Basisonline). Per groep kan het verschillen op welke avond de gesprekken gepland worden. Wel zorgen we ervoor dat er één avond is waarop voor alle groepen gesprekken zijn, zodat u broertjes en zusjes op één avond kunt plannen. De gezamenlijke avond voor de kennismakingsgesprekken is op 6 september 2018 en voor de rapportgesprekken in februari is dit op 26 februari 2019. De ouderavond op 26 juni 2019 is alleen bedoeld voor ouders die naar aanleiding van het laatste rapport nog behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht (facultatief). 
Buiten deze geplande gespreksmomenten kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
 
Overzicht rapporten:
 
rapport groep 1 t/m groep 7 Woensdag 20 februari 2019
rapport groep 1 t/m groep 8 Maandag 24 juni 2019