Nieuws van de verkeersoudersVerkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school en op de school-thuisroute.
't Rendal heeft in 2004 het BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) certificaat gehaald.
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk.
Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Samen zetten ons in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Deze verkeersouders hebben 4 tot 5x per schooljaar overleg waarin bovenstaande zaken onder de loep worden genomen.

Ook nemen de verkeersouders de organisatie op zich van de verkeersbrigadiers die 2x per schooldag klaar staan om de kinderen veilig de Somerenseweg te laten oversteken. Ook dit schooljaar is het weer gelukt om voor en na schooltijd de kinderen veilig te laten oversteken over deze drukke weg.

Eens in de twee maanden is er overleg met de verkeersouders van alle andere Somerense basisscholen, tezamen met het bestuur van VVN afdeling Someren.

Geplande activiteiten voor schooljaar 2018-2019.


Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de verkeersouders dan kunt u zich wenden tot de verkeersouders.

Verkeersouders basisschool ’t Rendal
Wendy Kiviet
Anne-Riet Vermeulen
Monique van de Laar
Elly Verstappen (aanspreekpunt verkeersouders) elly.verstappen@outlook.com


 team van ’t Rendal: