Het team
               
Op ’t Rendal is een flinke groep mensen betrokken bij het onderwijs voor uw kind(eren). Het team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een administratief medewerker en 2 huishoudelijk medewerksters. Daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam.
 
Directie
De directeur van de school, Inge van Dijk, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren in samenwerking met Prodas, team en ouders.
Zij is werkzaam op maandagochtend en vrijdag.
 
Groepsleerkracht
De groepsleerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor het groepsgebeuren in het algemeen. Zij dragen zorg voor het welbevinden van de kinderen in de groep. Naast de lesgebonden taken hebben groepsleerkrachten op schoolniveau ook onderwijsinhoudelijke taken, organisatorische taken en administratieve taken.

Onderwijsassistent
In groep 4/5 is elke ochtend een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkracht tijdens oa. de zelfstandige verwerking.
 
Intern begeleider

De intern begeleider, Lonneke van de Reijt, coördineert alle zaken rond de speciale leerlingenbegeleiding binnen de school; het controleren en bijhouden van het toetskalender ( de objectief genormeerde landelijke toetsen zoals b.v. CITO); het observeren in groepen waarvoor de groepsleerkracht een verzoek heeft ingediend, het (mede)opstellen van een plan voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben (vanaf zorgniveau 3) etc.

 
Administratie, schoolassistent en huishoudelijke dienst
Administratief medewerkster: Shirley de Groot (Zij is werkzaam op maandag)
Schoolassistent:
Lisa Santegoeds
Vrijwillige conciërge: Theo van Houts.
Huishoudelijke dienst: Ria van Heugten en Sandra 

 
Team:
 

   
Inge van Dijk     
Directeur             
ma ochtend- vrijdag

       
Jacqueline Kersten
Schoolcoordinator   
woe-do-vr
               
     
Lonneke van de Reijt  
Intern Begeleider       
ma-di-woe                 

     
Jos van Splunder      
Leerkracht gr 1/2A         
di-woe              
         
       
Alison van Leunen
Leerkracht gr 1/2 A
ma-di-woe-do-vr                                    
  
       
Lieke Fransen        
Leerkracht gr 1/2B    
ma-di-wo-do-vr 
     
Caroline van Helmond
Leerkracht gr 3             
wo-do-vr                  
        
Erica Ernst
Leerkracht gr 3   
ma-di-wo
     
Anouk vd Sande
Leerkracht gr 4/5         
ma-di-wo-do-vr          
       
Kirsten Jansen
Onderwijsassisten gr 4/5
ma-di-wo-do-vr  ochtenden
          
Ilse Voets
Leerkracht gr 6/7       
ma-di-wo       
       
Alexandra Jansen
Leerkracht gr 6/7       
do-vr                        
     
Marian Hurkmans
Leerkracht gr 7/8    
ma-di-wo-do-vr            
                                           
Maria ter Horst
Ondersteuning
di
       
Shirley de Groot
Administratie       
ma                                                                                            
          
Theo van Houts
Conciërge                    
ma-vr                     
           
Lisa Santegoeds
Ondersteuning          
ma-di-do-vr                                                                          

Nienke Kuijpers
Zorgassistent
ma-di-do-vr