Het team
               
Op ’t Rendal is een flinke groep mensen betrokken bij het onderwijs voor uw kind(eren). Het team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een administratief medewerker en 2 huishoudelijk medewerksters. Daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam.
 
Directie
De directeur van de school, Inge van Dijk, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren in samenwerking met Prodas, team en ouders.
Zij is werkzaam op maandagochtend en vrijdag.
 
Groepsleerkracht
De groepsleerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor het groepsgebeuren in het algemeen. Zij dragen zorg voor het welbevinden van de kinderen in de groep. Naast de lesgebonden taken hebben groepsleerkrachten op schoolniveau ook onderwijsinhoudelijke taken, organisatorische taken en administratieve taken.

Onderwijsassistent
In groep 4/5 is elke ochtend een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkracht tijdens oa. de zelfstandige verwerking.
 
Intern begeleider

De intern begeleider, Lonneke van de Reijt, coördineert alle zaken rond de speciale leerlingenbegeleiding binnen de school; het controleren en bijhouden van het toetskalender ( de objectief genormeerde landelijke toetsen zoals b.v. CITO); het observeren in groepen waarvoor de groepsleerkracht een verzoek heeft ingediend, het (mede)opstellen van een plan voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben (vanaf zorgniveau 3) etc.

 
Administratie, schoolassistent en huishoudelijke dienst
Administratief medewerkster: Shirley de Groot (Zij is werkzaam op maandag)
Schoolassistent:
Lisa Santegoeds
Vrijwillige conciërge: Theo van Houts.
Huishoudelijke dienst: Ria van Heugten en Sandra 

 
Team:
 

                                                                                
Inge van Dijk             Lonneke van de Reijt   Jacqueline Kersten    Jos van Splunder        Alison van Leunen
Directeur                   Intern Begeleider         Schoolcoordinator       Leerkracht gr 1            Leerkracht gr 1/2 A
ma-di-wo-do              ma-di-vr                       woe-do-vr                    di-woe                         ma-di-woe-do-vr
  
                                              
Lieke Fransen          Caroline van Helmond   Erica Ernst              Anouk vd Sande         Kirsten Jansen              
Leerkracht gr 1/2B    Leerkracht gr 3              Leerkracht gr 4/5    Leerkracht gr 4/5         Onderwijsassisten gr 4/5 
ma-di-wo-do-vr         wo-do-vr                         ma-di-wo                ma-di-wo-do-vr            ma-di-wo-do-vr     

                                                                            
Ilse Voets                      Alexandra Jansen      Marian Hurkmans        
Leerkracht gr 6/7           Leerkracht gr 6/7       Leerkracht gr 7/8         
ma-di-wo                       do-vr                          ma-di-wo-do-vr                                                          
Shirley de Groot       Theo van Houts           Lisa Santegoets
Administratie            Concierge                    Ondersteuning
ma                           ma-vr                            ma-di-do-vr